Landstede Groep

Vernieuwde onderwijsroute bij Agnieten College in Zwartsluis

09-01-2023

De jongste lichting havo- en vwo-leerlingen van het Agnieten College in Zwartsluis volgt dit schooljaar een vernieuwde onderwijsroute. Deze route biedt extra aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling en belangrijke vaardigheden, maar ook meer oog voor hun omgeving en de actualiteit. Deze route is nog volop in ontwikkeling. Toch mogen de eerste resultaten er zijn.

In de hele regio staat het Agnieten College bekend als een persoonlijke school met een veilige en vertrouwde sfeer. Dat komt vooral dankzij korte lijntjes tussen leerling, thuis en school, vertelt biologiedocent Bart Broek. Hij is betrokken bij de nieuwe leerroute voor havo en vwo. Persoonlijke aandacht is nog altijd de belangrijkste reden om voor de school te kiezen. Dat bleek ook recent nog uit een imago-onderzoek.

Het Agnieten College biedt zowel vmbo-onderwijs als de eerste drie jaar van havo en vwo, aldus Broek. ‘Uit het imago-onderzoek bleek dat de school zich op het gebied van havo en vwo nog wat extra kon onderscheiden. Vijf docenten kregen daarom de opdracht van de schoolleiding om samen na te denken over het beste havo- en vwo-onderwijs’, vertelt Broek.Alle scholen in Nederland hebben te maken met kerndoelen uit het curriculum. Die zijn voor iedereen hetzelfde. Broek: ‘Het ging ons niet alleen om het behalen van een diploma. We hebben ook gekeken naar belangrijke vaardigheden. Wat heb je nodig voor een vervolgopleiding? Wat vraagt de samenleving? Op welke ontwikkelingen kunnen wij hen voorbereiden? Kortom: wat moeten ze nu en in de nabije toekomst weten?’

De docenten richtten zich op drie focusgebieden. ‘Op basis hiervan is de route uitgestippeld. Het gaat over: jij en jezelf, jij en je omgeving en jij en je kennis en vaardigheden. Ze leren dus waar ze goed in zijn en waar ze zich nog in kunnen ontwikkelen. Ook ontdekken ze waarom die lesstof belangrijk is en hoe ze allerlei kennis en vaardigheden kunnen toepassen in het onderwijs en daarbuiten.’

De nieuwe route is dit schooljaar gestart voor de jongste leerlingen. Per jaar wordt de route doorontwikkeld. Er zijn voor dit jaar thema’s benoemd voor zes achtereenvolgende periodes. ‘Denk hierbij bijvoorbeeld aan het thema Oersterk, dat te maken heeft met gezondheidszorg. Op allerlei manieren keert dat thema terug in de lessen. Daardoor ontstaat ook meer samenhang tussen wat ze leren.’

Wekelijks is er op donderdag een Omgevingsmiddag. ‘Dan bezoeken we een bedrijf of laten we gasten op school iets vertellen over hun werk. We zijn bijvoorbeeld al bij een mediabedrijf geweest en hebben op school een voedingsdeskundige ontvangen. De leerlingen bereiden dat bezoek zelf voor, stellen vragen en leren ook hoe iemand tot dat vak is gekomen. Wat moet je ervoor doen, welke opleiding kunnen ze volgen? Dat zorgt voor meer bewustwording over de verschillende stappen.’

Op die donderdagmiddag is er ook ruimte voor praktijkopdrachten, zoals met elkaar een gezonde maaltijd bereiden. ‘Ze leren niet alleen iets over ingrediënten en de bereiding van een maaltijd, maar oefenen ook in het samenwerken. Bij havo en vwo bleef dat praktische nog wel eens onderbelicht, maar daar kunnen we nu veel meer op inspelen.’

Speciaal voor deze route is in school een lokaal ingericht als ‘studielab’. Daar kunnen leerlingen een paar keer per week zelfstandig werken. Ondertussen gaan coaches dan een-op-een met hen in gesprek, vertelt Broek: ‘Het is een ruimte die niet lijkt op een leslokaal. Er staan verschillende meubels; van hoge tafels tot aparte zitjes.

‘Via de coaches willen we meer de diepte in en kijken we goed naar de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Waar liggen hun kwaliteiten? Waar lopen ze wellicht tegenaan? Vervolgens stellen we met hen doelen op. Na een paar weken bespreken we hoe het ging. Het proces staat meer centraal.’ Voor alle leerlingen is tijdens deze gesprekken evenveel tijd beschikbaar.

De school maakt gebruik van de methode Leerlingbespreking.nl. ‘Daarmee kunnen we eerlijke feedback geven. Dat is belangrijk, omdat we ook als samenleving toegaan naar een leven lang leren en ontwikkelen. Meetmomenten, zoals het behalen van een cijfer, spelen daarin een minder grote rol. Het is veel belangrijker dat je weet waarin je nog kunt groeien en wat daarvoor nodig is.

Na drie jaar onderbouw stappen leerlingen over naar een vervolgschool voor de bovenbouw. ‘We willen bereiken dat docenten daar zeggen: Kijk, dat is er één van het Agnieten College. Dat zit ‘m vooral in vaardigheden als zelfstandig kunnen werken, samenwerken, maar ook presenteren.’

Leerlingen reageren vooralsnog heel enthousiast. Tijdens het interview met Broek vertellen twee meiden van 12 en 13 jaar dat die bedrijfsbezoekjes op donderdag in de smaak vallen. Ze vinden het leuk om buiten de school te kijken en andere werelden te ontdekken. Overigens waren ze ook zonder deze nieuwe route wel bij het Agnieten College uitgekomen, vertellen ze. Vooral omdat het een gezellige, fijne school is waar ze veel andere leerlingen kennen. Inderdaad: veilig en vertrouwd.

Broek tot slot: ‘We hebben geen concessies gedaan aan de lesinhoud. Ze krijgen dezelfde lesstof, alleen de vorm is aangepast. Zo zijn er wekelijks vier startmomenten op de ochtend waarbij we actuele thema’s bespreken vanuit de krant, maar bijvoorbeeld ook gericht oefenen met (digitale) vaardigheden. Dat geeft nu al mooie gesprekken en je merkt het echt binnen school: iedereen is hier enthousiast over.’

Wilt u meer weten over de HV- route van het Agnieten College Zwartsluis? Dan bent u van harte welkom op het Open Huis op donderdag 19 januari van 19.00 tot 21.00 uur.

Contact

Telefoonnummer
(088) 850 74 30
E-mailadres
zwartsluis@agnietencollege.nl

Adres
Agnieten College
Rondweg 2
8064 PA Zwartsluis