Landstede Groep

DOC93

Is de stap van het basisonderwijs naar het gewone voortgezet onderwijs te groot voor je? Of heb je leer- en/of gedragsproblemen waar speciale hulp voor nodig is? Dan kun je tijdelijk naar DOC93 in Zwolle.

DOC93 is een kleinschalige setting waar je onderwijs volgt in kleine klassen en extra begeleiding krijgt op zowel didactisch als sociaal emotioneel gebied. Het uitgangspunt is dat je verblijf op DOC93 tijdelijk is. Het streven is jou de overstap naar een reguliere school te laten maken. Je doorloopt daarin jouw eigen route. Deze route is vastgelegd in een onderwijs perspectief plan (OPP).

Je verblijf bij DOC93 is tijdelijk. Het is de bedoeling dat je binnen twee jaar weer naar een gewone school gaat. Het onderwijs volg je in kleine klassen. Je krijgt extra begeleiding op zowel didactisch als sociaal-emotioneel gebied. Je doorloopt je eigen route. Zodra jij bij ons komt, kijken we welke route het beste bij jou past: de leefroute of de leerroute. Met deze informatie maken we een lesprogramma voor jou. Je route staat in een plan: dat heet een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Leefroute
Binnen deze route krijg je begeleiding op maat bij het leren. Maar de meeste aandacht is er voor het leefklimaat. Dat is de pedagogische kant van deze route. Je gaat leren van positieve ervaringen, we gaan ervoor zorgen dat het goed met je gaat, dat jij je prettig voelt. Daarnaast leren we je hoe je zelf verantwoordelijkheid kunt nemen. Je krijgt gedragstraining met lessen over TOP-gedachten. Dit is een gedragstraining met de volgende onderwerpen: omgaan met boosheid, sociale vaardigheden en moreel redeneren, en psychomotorische therapie (PMT).

Leerroute
Binnen deze route ga jij je vooral persoonlijk ontwikkelen. De meeste aandacht is er voor de cognitieve ontwikkeling (het leerklimaat). Dat betekent dat we kijken hoe je hersenen informatie opnemen en hoe dat beter kan. Je leert hoe je moet leren, leert plannen en omgaan met hulpmiddelen. Naast het volgen van lessen start en eindig je de dag met de mentor/coach.

Aanmelden
De basisschool kan op het aanmeldingsformulier aangeven dat ze je bij DOC93 willen plaatsen. Uiteindelijk beoordelen wij of je wordt doorgestuurd. Dit doen we op basis van het dossier van de basisschool en aanvullend onderzoek door ons of bij DOC93. Jouw ouder(s)/verzorger(s) en jij worden natuurlijk bij het hele proces van aanmelding betrokken.

Blijkt op het Agnieten College dat je meer hulp nodig hebt dan wij kunnen bieden, dan melden we je in overleg met je ouder(s)/verzorger(s) aan. Deze aanmelding loopt via onze zorgcoördinator/intern begeleider.

Contact

Telefoonnummer
(088) 850 74 30
E-mailadres
zwartsluis@agnietencollege.nl

Adres
Agnieten College
Rondweg 2
8064 PA Zwartsluis