Landstede Groep

Specifieke begeleiding

Soms heb je net iets meer begeleiding nodig dan je klasgenoten. Bijvoorbeeld omdat je last hebt van faalangst of omdat je huiswerk maken lastig vindt. Hieronder lees je ons aanbod voor specifieke begeleidingsactiviteiten.

Leren leren
In het eerste leerjaar krijg je tijdens het mentoruur studielessen. Hier leer je hoe je je studie het beste kunt aanpakken en organiseren.

Remediale hulp
Presteer je om wat voor reden minder goed, dan kan remediale hulp uitkomst bieden. Een aantal docenten is hierin gespecialiseerd. Zij onderzoeken leerproblemen en geven advies aan jou, je ouder(s)/verzorger(s), je mentor en andere docenten hoe ze hiermee kunnen omgaan. De school wordt professioneel begeleid door DOC 93, een didactisch en orthopedagogisch centrum dat onderwijs en ondersteuning biedt aan leerlingen van scholen in het voortgezet onderwijs.

Dyslexie, dyscalculie, (M)RT
Als je dyslectisch bent, dyscalculie hebt, motorisch of op rekenkundig gebied tegen bepaalde problemen aanloopt, dan kun je daarvoor van gespecialiseerde docenten extra begeleiding krijgen. Tijdens het kwt-uur kun je bijvoorbeeld extra oefenen. Ook kunnen we er tijdens het afnemen van repetities rekening mee houden, door bijvoorbeeld vergrotingen te gebruiken of door de toets mondeling af te nemen. Soms is er een aanvullend onderzoek nodig door een gespecialiseerd bureau. In dat geval nemen we natuurlijk contact op met je ouder(s)/verzorger(s).

Dyslexieprotocol

Dyscalculieprotocol

Mindsettraining
Elk jaar wordt een mindsettraining gegeven. Deze training is voor leerlingen van klas 1 (en 2).De training is bedoeld voor leerlingen die het moeilijk vinden om een plek te vinden binnen een groep of binnen de klas, die spanning en stress ervaren tijdens het maken van contact met anderen, presenteren en het maken van een toets. Deze spanning zit hen dagelijks in de weg. Een taak/opdracht/handeling wordt daardoor extra lastig om uit te voeren en de angst heeft een negatieve invloed op de prestaties. Door middel van een mindsettraining kunnen wij ze ondersteunen om met meer vertrouwen met deze situaties om te gaan.

Tijdens de training “Mindset” ervaren de leerlingen wat de invloed van denken is op eigen gedrag en handelen. Vanuit een positieve, creatieve en spelenderwijze aanpak oefenen de leerlingen tijdens de lessen actief om anders om te gaan met de vaardigheden die ze lastig vinden. Door middel van verschillende werkvormen krijgen de leerlingen inzicht in hun eigen manier van denken en doen. De training richt zich op groei. Leren vanuit ervaringen en voortbouwen op successen. Een voorwaarde voor de training is een veilige omgeving, daarin hebben we elkaar nodig. Deze veiligheid zorgt voor een optimaal leerklimaat waarin we van en met elkaar kunnen leren.

Voor examenkandidaten is er een mogelijkheid tot het volgen van een examenvreesreductietraining.

havo.jpg

Schoolmaatschappelijk werker
Een schoolmaatschappelijk werker van het maatschappelijk werk De Kern in Zwartewaterland komt regelmatig op school om met leerlingen te praten over problemen die niet direct met het leren te maken hebben.

Zorg en Advies Team
Het Zorg en Advies Team is er om leerlingen op sociaal-emotioneel en onderwijskundig gebied sterker te maken. Ook de veiligheid op school speelt hierbij een rol. Het team bestaat uit teamleiders, jeugdarts, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, leerplichtambtenaar, zorgregisseur van de gemeente en de coördinator interne begeleiding. Leerlingen die door het ZAT besproken worden, hebben een problematiek waarbij meerdere instanties betrokken zijn.

Het supportteam
Wanneer je in de klas problemen blijft houden in je gedrag t.o.v. klasgenoten en docenten kan het team interne begeleiding het advies geven dat je ondersteuning vanuit het supportteam nodig hebt. Dit team voert coachingsgesprekken met jou en geeft adviezen aan jouw docenten hoe ze jou het beste kunnen begeleiden. Wanneer het nodig is kunnen ze samen met jou een ontwikkelingsperspectief opstellen; dit is een plan waarin staat wat jij nodig hebt om optimaal te presteren. Ook kunnen ze trainingen verzorgen op het gebied van “stop-denk-doe.”

Trainingen “Rouw op je dak” en “ik hoor bij allebei"
Sommige kinderen komen uit een gebroken gezin. Hier kun je zoveel verdriet van hebben dat je een training nodig hebt om te leren hoe je met dit verdriet om kunt gaan.

Contact

Heb je vragen? Stel ze gerust!

Ons telefoonnummer: (088) 850 74 30
Ons e-mailadres: zwartsluis@agnietencollege.nl

Ons adres:
Agnieten College
Rondweg 2
8064 PA Zwartsluis