Landstede Groep

Huidige ouders en leerlingen

Alle belangrijke informatie voor ouder(s)/verzorger(s) of leerlingen is hier te vinden.

Overgangsreglement

Wanneer ga je wel en wanneer ga je niet over naar een volgend leerjaar?
Lees het hier in ons overgangsreglement voor leerjaar 1, 2 en 3 vmbo/havo/vwo.

>naar boven<

Toetsjaarrooster

Een actueel overzicht van de toetsen die dit jaar worden afgenomen per week.
Voor de laatste versie van het rooster voor klas 1 t/m 3 klik je hier
Voor de laatste versie van het rooster voor klas 4 klik je hier.

>naar boven<

JAMF Parent Handleiding

Op de iPad van uw zoon/dochter is Jamf geïnstalleerd. Met Jamf kunnen de docenten tijdens hun lessen apps aan en uitzetten en zo het iPad gebruik sturen. Met deze tool zorgen we er in de klas voor dat de iPad meerwaarde heeft en kunnen we de afleiding van sociale media en spelletjes beperken. Met Jamf Parent kunt u als ouder ook beperkingen aan het iPad gebruik opleggen. Via een mail van Jamf heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen.
Deze handleiding beschrijft hoe u als ouder kunt inloggen en welke beperkingen u kunt inschakelen.

>naar boven<

Veranderingen in ons onderwijs

Een overzicht van veranderingen t.o.v. voorgaande jaren.
Klik hier om te openen.

>naar boven<

Examen doen (vmbo)

Om je vmbo-diploma te halen, doe je examen. Via verschillende websites kun je hiervoor oefenen. En heb je een klacht over het examen dan kun je die melden.

Examens oefenen
Gebruik deze site om alvast te oefenen voor je examen. Op deze site kun je alle eindexamens van de afgelopen jaren oefenen. Abonneer je op de site en je kunt gebruik maken van alle mogelijkheden, zoals oefenen, nakijken en cijfers berekenen.

Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS)
Op de site van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) vind je de overal bekende klachtenlijn. Het is een klachtenlijn voor en door leerlingen, waar je problemen, verstoringen en fouten in en rond de examens kunt melden. Het Agnieten College probeert fouten te voorkomen. Gaat er toch iets mis, meld dat dan meteen aan je directeur. Dan kunnen we er wat aan doen!

Wanneer ben ik geslaagd?
Op de site van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) krijg je antwoord op deze vraag.

Wanneer is het examen?
Hier vind je een overzicht van de dagen en tijden waarop de examens (vmbo, havo en vwo) en de staatsexamens plaatsvinden.

>naar boven<

Medezeggenschapsraad (MR)

Het Agnieten College heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Via de MR kunnen ouder(s)/verzorger(s) actief meepraten over beleidszaken.

Net als elke school hebben wij geregeld te maken met onderwijskundige en organisatorische veranderingen. Over heel veel beleidszaken overlegt de directie van het Agnieten College met de MR. Denk aan de besteding van middelen, het personeelsbeleid en de onderwijskundige doelstellingen. Met welke zaken de MR het eens moet zijn of waarbij de MR advies moet geven staat in een reglement.

Ouders
Namens de ouders zit Marion During in de MR. Meer weten? Stuur dan hier een mail naar de MR.

Medewerkers
Namens het personeel zitten in de MR:

dhr. G.H. Aalberts
mw. L. Snijder-Skripai
mw. H. La Faille-Van Keulen

>naar boven<

Klankbordgroep

Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u meepraten over schoolzaken via de klankbordgroep. Als schakel tussen ouders en school wil de klankbordgroep een luisterend oor zijn voor alle ouder(s)/verzorger(s).

In de klankbordgroep zitten docenten en ouder(s)/verzorger(s). Namens de ouders zitten in de klankbordgroep:

Monique Bos
Luuk Drost
Sijmon Eenkhoorn
Peter Krabbe
Hanneke Lassche
Jeanine Lassche
Christy Lindenholz

Wilt u meer weten?
Stuur dan hier een mail naar de klankbordgroep.

>naar boven<

Klachten

Wij gaan zorgvuldig om met onze leerlingen en we willen klachten zoveel mogelijk voorkomen. Toch kan het voorkomen dat een leerling of een ouder/verzorger het ergens niet mee eens is of vindt dat er iets niet goed gaat. Daarvoor hebben we een klachtenprotocol.

Heeft u een klacht? Dan is de mentor het eerste aanspreekpunt. Eerst proberen we om samen met u een oplossing voor het probleem te vinden. Als dat niet lukt, kunt u uw klacht doorgeven aan het klachtenmeldpunt van het Agnieten College. Dit kan hier.

Leidt dit ook niet tot een goede oplossing, geef dan uw klacht door aan een commissie buiten Landstede Groep. Waarom Landstede Groep? Het Agnieten College is onderdeel van Landstede Groep en daarom volgen we het klachtenprotocol van de Landstede Groep.

>naar boven<

Contact

Telefoonnummer
(088) 850 74 30
E-mailadres
zwartsluis@agnietencollege.nl

Adres
Agnieten College
Rondweg 2
8064 PA Zwartsluis