Landstede Groep

Huidige ouders en leerlingen

Op deze pagina is informatie te vinden voor onze huidige ouders en leerlingen.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
Medezeggenschap
De Wet medezeggenschap op scholen (WMS-2007) heeft als doel om op scholen moderne inspraak te regelen. Een inspraak waarbij allen in de school hun eigen verantwoordelijkheid hebben. De overheid stelt minder regels en geeft aan schoolbesturen meer vrijheid. De besteding van middelen, het personeelsbeleid en de onderwijskundige doelstellingen kunnen nu op bestuursniveau worden bepaald. Dit heeft gevolgen voor de verhouding tussen bestuur, management en medezeggenschap. De medezeggenschapsraad kent haar eigen bevoegdheden. In het onderwijs is de zeggenschap zo georganiseerd dat niet alleen personeelsleden, maar ook ouders zeggenschap kunnen uitoefenen.

Namens de ouders zitten in de medezeggenschapsraad:Marion During

Neem contact op via: klankbordgroep.agnieten.zwartsluis@outlook.com

Namens het personeel zitten in de medezeggenschapsraad:

J. Buitenhuis-Beekelaar
L. Snijder-Skripai
H. La Faille-Van Keulen

>naar boven<


Klankbordgroep

Namens de ouders zitten in de klankbordgroep:

Christy Lindenholz
Marleen Pol
Nancy van Doorn
Jeanine Lassche
Marion During
Luuk Drost
Bionda Visscher
Hanneke Lassche
Monique Bos

Neem contact op via: klankbordgroep.agnieten.zwartsluis@outlook.com

>naar boven<


Hoe gaan we met elkaar om?

Voor leerlingen is het prettig dat zij weten wat er van hen wordt verwacht op school. Maar ook dat zij weten wat ze van de school, de docenten en hun medeleerlingen kunnen verwachten. Voor de school en de docenten is het goed dat zij weten waar ze de leerlingen aan kunnen houden en ook dat zij weten waar ze door de leerlingen op aangesproken kunnen worden.

Voor iedereen in de school is het noodzakelijk dat deze rechten en plichten van en tegenover leerlingen niet willekeurig zijn maar dat deze zijn vastgesteld. Vandaar het leerlingenstatuut; voor duidelijkheid over wat kan en mag, voor een goede verhouding tussen leerlingen en personeel, voor goed onderwijs in de school. Leerlingenstatuut Agnieten College 2016-2019

>naar boven<


Klachtenbehandeling
Wij gaan zorgvuldig om met onze leerlingen en we willen klachten zoveel mogelijk voorkomen. Toch kan het voorkomen dat een leerling of ouder het ergens niet mee eens is of vindt dat er iets niet goed gaat.

Als er een klacht is, is de mentor het eerste aanspreekpunt. Eerst wordt geprobeerd om samen met de betrokkene(n) een oplossing voor het probleem te vinden. Als dat niet lukt, kan er een klacht ingediend worden bij het eigen klachtenmeldpunt via:klachtenmeldpunt@landstede.nl

Onze school is lokaal verankerd. Maar we zijn ook onderdeel van Landstede Groep. Daarom volgen we het klachtenprotocol van de Landstede Groep. Als er intern niet tot een goede oplossing gekomen kan worden, kan er een klacht worden ingediend bij een commissie buiten Landstede Groep.

>naar boven<


Examen doen
Op deze pagina vind je belangrijke informatie over het examen en links naar sites, waarop je kunt lezen over examen doen in het voortgezet onderwijs.
Examens oefenen
Gebruik deze site om alvast te oefenen voor je examen.

Oefenexamens - Online oefenen
Op deze site kan je alle eindexamens van de afgelopen jaren oefenen. Abonneer je nu op de site en maak gebruik van alle mogelijkheden, zoals oefenen, nakijken en cijfers berekenen.

LAKS - Landelijk Aktie Komitee Scholieren
De website waarop je de klachtenlijn kunt vinden van het alom bekende Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), voor en door leerlingen, waar je problemen, verstoringen en fouten in en rond de examens kunt melden. We proberen fouten binnen onze school te voorkomen. Gaat er toch iets mis, meld dat dan aan je directeur! Dan kunnen we er wat aan doen!

Wanneer ben ik geslaagd voor het VMBO eindexamen?
Hier vind je de examen-eisen van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap. Je krijgt hier antwoord op de vraag: wanneer ben ik geslaagd voor het VMBO eindexamen?

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2019
Deze publicatie van het College voor Toetsen en Examens geeft een overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo en de staatsexamens in 2019 worden gehouden en op welk tijdstip zij beginnen.

>naar boven<


Maatschappelijke stage
De maatschappelijke stage houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Als Christelijke school hechten we hieraan veel waarde. In de bijbel staat dat we niet voor ons zelf leven. Het is goed dat jongeren leren hoe belangrijk het is om iets te doen voor een ander en dat ze gaan inzien hoeveel vrijwilligerswerk er in de samenleving nodig is.

Leerlingen maken tijdens hun stageperiode kennis met een kant van de maatschappij waar ze anders misschien niet mee in aanraking zouden komen. Ze leren omgaan met mensen die ze anders niet dagelijks tegenkomen. Ze verbreden hun horizon en werken aan burgerschapsvaardigheden. Ze zetten zich in voor anderen en leveren een zinvolle bijdrage aan de samenleving.

Vorm en inhoud
Maatschappelijke stage wordt op onze school vervuld door leerlingen uit de derde klas. Zij doen minimaal 40 uur vrijwilligerswerk. Dit gebeurt alleen bij non-profitorganisaties en voor deze stages krijgen ze nooit betaald. Stages komen niet bovenop de reguliere schooltijd. Leerlingen kunnen zelf een stageplaats zoeken en deze voorleggen aan de coördinator. Zij kunnen ook de vacaturebank van de school raadplegen. Van de stage wordt een logboek bijgehouden. Om bevorderd te kunnen worden naar klas 4 van het VMBO is het noodzakelijk dat de maatschappelijke stage aan het eind van klas 3 is afgerond.

Stage-coördinator is de heer H. Kamphuis.

>naar boven<


Scholen op de kaart
Wat biedt Scholen op de kaart? Op deze site vind je veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen en kan je scholen vergelijken. Of je nou op het punt staat om een goede en geschikte school te kiezen, of als professional benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van de scholen in je omgeving, voor iedereen biedt deze site interessante informatie over onderwijs en resultaten. Op Scholen op de kaart presenteren scholen zichzelf. Dit doen ze door toelichtingen te schrijven bij betrouwbare gegevens afkomstig van erkende partijen als DUO en de Inspectie van het Onderwijs, én door zelf unieke informatie toe te voegen. Bijvoorbeeld over wat de school uniek maakt en wat leerlingen en ouders van de school vinden.
Scholen op de kaart wordt ontwikkeld door de VO-raad en PO-Raad in samenwerking met Kennisnet.

>naar boven<


Overgangsregelement

Leerjaar 1, 2 en 3 vmbo/havo/vwo

 

>naar boven<

Contact

Heb je vragen? Stel ze gerust!

Ons telefoonnummer: (088) 850 74 30
Ons e-mailadres: zwartsluis@agnietencollege.nl

Ons adres:
Agnieten College
Rondweg 2
8064 PA Zwartsluis