Landstede Groep

Agnieten College Zwartsluis is gezond!

29-06-2021

Het Agnieten College Zwartsluis heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat het Agnieten College zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De school is bijzonder trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt het Agnieten College voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Roken, alcohol- en drugspreventie. Hiervoor worden verschillende activiteiten ingezet. De Smokefree challenge is hiervan een voorbeeld, maar ook de lessenserie Samen Fris, waarin leerlingen samen met hun ouder(s)/verzorger(s) aan de slag gaan om te zorgen dat hun kind fris blijft door niet te roken, alcohol te drinken en/of drugs te gebruiken.

Het team van het Agnieten College is trots het vignet Gezonde School. Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat op onze school een gezonde leefstijl wordt nagestreefd.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op: www.gezondeschool.nl

Contact

Telefoonnummer
(088) 850 74 30
E-mailadres
zwartsluis@agnietencollege.nl

Adres
Agnieten College
Rondweg 2
8064 PA Zwartsluis