Landstede Groep

Leerlingen Agnieten College Zwartsluis onderzoeken de eigen omgeving

05-10-2020

Het Agnieten College staat midden in een geologisch interessant gebied. In de nabijheid van Zwartsluis zijn verschillende landschappen te zien. De leerlingen fietsen hier regelmatig doorheen op weg naar school, maar weten vaak weinig van de omgeving. Daarom gaan de leerlingen uit de tweede klas op veldwerk voor het vak aardrijkskunde. De fietsexcursie wordt begeleid door studenten van de Lerarenopleiding Aardrijkskunde, van het Windesheim in Zwolle.

In kleine groepen fietsen de leerlingen een route van 20 kilometer langs verschillende landschapselementen zoals het rivierenlandschap, zandgronden en veengebieden. Op diverse percelen van de biologische melkveehouderij Weidevol worden grondboringen gedaan. Van de studenten krijgen ze uitleg over de verschillende grondsoorten.

Er wordt ook een stop gemaakt bij het geologische monument ‘De Zandkoele’. Hier is een kaart van Scandinavië uitgebeeld en is te zien waar de in Nederland gevonden zwerfkeien vandaan komen. Ook is hier een kleine afgraving van keileem te zien. Natuurlijk nemen de leerlingen ook een kijkje bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten om het veengebied van dichtbij te bestuderen. De Wieden is een uniek bewaard gebleven landschap. De afwisseling van het grote open water van de wieden met kolkjes en kronkelende slootjes, zijn kenmerkend. Op het drijvende land voelen zeldzame planten en dieren zich thuis.

Het letterlijke hoogtepunt van deze dag is het beklimmen van de watertoren van Sint Jansklooster. Vanaf een hoogte van 45 meter hebben de leerlingen een spectaculair uitzicht over de landschappen die ze bezocht hebben. Op meerdere punten verzamelen de leerlingen de diverse grondsoorten en nemen ze deze mee in een petling. Aan het einde van de route hebben ze een mooie verzameling van de verschillende grondsoorten in de omgeving van de school.

Contact

Telefoonnummer
(088) 850 74 30
E-mailadres
zwartsluis@agnietencollege.nl

Adres
Agnieten College
Rondweg 2
8064 PA Zwartsluis