Landstede Groep

Algemene begeleiding

Hoe beter jij je op school voelt, des te meer haal je uit jezelf. Wij letten erop hoe het met je gaat en als het nodig is proberen we je te helpen.

De mentor
Elke klas heeft een vaste mentor, die de contactpersoon is tussen school, ouder(s)/verzorger(s) en leerling (de pedagogische driehoek). Voor alle vragen over de dagelijkse gang van zaken (cijfers, gedrag, inzet) kunnen jij of je ouder(s)/verzorger(s) bij je mentor terecht. Privézaken waarvan de school ook op de hoogte moet zijn, moeten ook aan de mentor of de teamleider worden doorgeven. De mentor geeft aan de klas mentorlessen waarin studievaardigheden centraal staan. De mentor bezoekt alle nieuwe leerlingen thuis. Om het contact met de mentor goed te laten verlopen is het belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen een mailadres en telefoonnummer invoeren in Magister. Magister is ons leerlingvolgsysteem.

Mentorenoverleg
Jouw mentor overlegt over zijn/haar leerlingen in mentorenvergaderingen, die geregeld gepland worden. Wanneer de mentor er samen met zijn/haar collega-mentoren niet uitkomt, kan hij of zij het hele docententeam uitnodigen voor een leerlingbespreking. Wanneer de mentor niet de geschikte oplossing vindt bij zijn/haar team kan hij/zij een concrete hulpvraag stellen aan het team interne begeleiding.

Team interne begeleiding
In het team interne begeleiding zitten experts, die jou verder kunnen helpen. Dit team wordt gevormd door de orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werker en het aanspreekpunt van het supportteam (zie specifieke begeleiding) onder voorzitterschap van de coördinator interne begeleiding.

De loopbaanbegeleider
Je zult tijdens de studie alvast moeten nadenken over welk vakgebied je straks gaat kiezen. We begeleiden je naar de juiste vakkenkeuzes, je doorstroommogelijkheden en mogelijke vervolgopleidingen. Dit zijn belangrijke keuzes, dus als jij en je ouder(s)/verzorger(s) daar vragen over hebben kunnen ze altijd contact opnemen met de loopbaanbegeleiders: dhr. A. van der Kolk (vmbo tl bovenbouw), mevr. W. Veltman (vmbo tl onderbouw), mevr. S. Slomp (vakroute: vmbo bl/kl) en mevr. C. te Winkel (havo/vwo).

Vertrouwenspersonen
Heb je problemen, thuis of op school? Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersonen: mevr. A. Rusticus, dhr. R. Pool of dhr. Boender (huisarts te Zwartsluis). De gesprekken die jij of je ouder(s)/verzorger(s) met hen voeren zijn vertrouwelijk. Als het nodig is, kunnen zij doorverwijzen naar professionele hulpverleners buiten de school.

Schoolverpleegkundige
In de tweede klas ga je een vragenlijst invullen over je gezondheid en welbevinden op school. De uitkomst hiervan kan door je ouder(s)/verzorger(s) besproken worden met de schoolverpleegkundige. Ook in andere leerjaren kun je met vragen op het gebied van gezondheid, andere persoonlijke vragen of problemen contact opnemen met de GGD. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen natuurlijk ook bellen met de schoolarts of met de jeugdverpleegkundige. Het telefoonnummer van de GGD afdeling Jeugdzorg is (038) 428 15 00.

Contact

Heb je vragen? Stel ze gerust!

Ons telefoonnummer: (088) 850 74 30
Ons e-mailadres: zwartsluis@agnietencollege.nl

Ons adres:
Agnieten College
Rondweg 2
8064 PA Zwartsluis