Landstede Groep

BEGELEIDING

Algemene begeleiding

Hoe beter jij je op school voelt, des te meer je uit jezelf haalt. Wij letten erop hoe het met je gaat en als het nodig is proberen we je te helpen. Heb je meer begeleiding nodig, dan kunnen wij jou ook helpen.

MENTOR
Elke klas heeft een vaste mentor. Dit is een docent. De mentor is de contactpersoon tussen school, je ouder(s)/verzorger(s) en jou. Je mentor helpt je bij je studie en houdt je resultaten, inzet en gedrag in de gaten. Heb je zelf vragen of problemen, dan kun je ook naar de mentor gaan. Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen de mentor ook vragen hoe het met jou gaat, hoe je studie verloopt en welke hulp er is. Zijn er privézaken waarvan de school moet weten, dan geef je die door aan de mentor of de teamleider.

De mentor geeft ook mentorlessen. Tijdens deze lessen leer je hoe je moet leren. In klas 1 komt de mentor bij jou op huisbezoek. Voor een goed contact met de mentor is het belangrijk dat jij en je ouder(s)/verzorger(s) een mailadres en telefoonnummer invoeren in Magister. Magister is ons leerlingvolgsysteem.

Kan de mentor niet helpen, dan zorgt hij of zij ervoor dat je verder wordt geholpen via het team interne begeleiding.

TEAM INTERNE BEGELEIDING
Kan de mentor je niet helpen, dan is er het team interne begeleiding. In dit team zitten experts, die jou verder kunnen helpen. Het bestaat uit de orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werker en iemand van het supportteam. De voorzitter is de coördinator interne begeleiding.

LOOPBAANBEGELEIDER
e zult tijdens de studie alvast moeten nadenken over welk vakgebied je straks gaat kiezen. We helpen je bij het kiezen van de juiste vakken, kijken welke doorstroommogelijkheden en vervolgopleidingen er zijn. Dit zijn belangrijke keuzes, dus als jij en je ouder(s)/verzorger(s) daar vragen over hebben kunnen ze altijd contact opnemen met de loopbaanbegeleiders: dhr. A. van der Kolk (vmbo-gl/tl), mw. S. Slomp (vmbo-bb/kb) en dhr. S. Kielstra (havo/vwo).

VERTROUWENSPERSONEN
Heb je problemen, thuis of op school? Dan kun je een van onze vertrouwenspersonen bellen of mailen: mw. Rusticus, dhr. Snippe of dhr. Boender (huisarts te Zwartsluis). De gesprekken die jij of je ouder(s)/verzorger(s) met hen voeren zijn vertrouwelijk. Als het nodig is, kunnen zij je doorverwijzen naar professionele hulpverleners buiten de school.

SCHOOLVERPLEEGKUNDIGE
In klas 2 vul je een vragenlijst in over je gezondheid en hoe het je het op school vindt. Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen de resultaten bespreken met de schoolverpleegkundige. Ook in andere leerjaren kun je met vragen over gezondheid, andere persoonlijke vragen of problemen bellen met de GGD. Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen natuurlijk ook bellen met de schoolarts of de jeugdverpleegkundige van de GGD (afdeling Jeugdzorg): 038-428 15 00.

AANMELDEN

Wil je aankomend schooljaar naar het Agnieten College Zwartsluis?

VRAGEN?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Wat leuk dat je contact met ons wilt opnemen! Via de knoppen hieronder kun je ons bellen of mailen, maar je kunt ook via het contactformulier je vragen of opmerkingen kwijt.