Landstede Groep

Speciale begeleiding

Soms heb je net iets meer begeleiding nodig dan je klasgenoten. Bijvoorbeeld omdat je last hebt van faalangst of omdat je huiswerk maken lastig vindt. Dan kunnen wij je ook helpen.

Leren leren
In klas 1 krijg je tijdens het mentoruur studielessen. Hier leer je hoe je je studie het beste kunt aanpakken en organiseren.

Remediale hulp
Presteer je om wat voor reden dan ook minder goed, dan kan remediale hulp helpen. Remediale hulp krijg je van remedial teachers (docenten). Zij onderzoeken leerproblemen en adviseren jou, je ouder(s)/verzorger(s), je mentor en andere docenten over hoe zij hiermee kunnen omgaan. Het Agnieten College krijgt hierbij begeleiding van DOC93.

Dyslexie, dyscalculie, (M)RT
Als je dyslectisch bent, dyscalculie hebt of motorisch tegen problemen aanloopt, dan zijn er docenten die je extra kunnen begeleiden. Tijdens het keuzewerktijduur kun je bijvoorbeeld extra oefenen. Ook kunnen we er tijdens het afnemen van repetities rekening mee houden. Zo kun je een toets krijgen die vergroot is. We kunnen de toets ook mondeling doen. Soms is er meer onderzoek nodig door een speciaal bureau. Is dat dat geval, dan bellen of mailen we je ouder(s)/verzorger(s).

Het Agnieten College heeft protocollen voor dyslexie en dyscalculie:

Lwoo
Heb je een lwoo-indicatie, dan heb je extra hulp nodig: bij het opnemen van informatie en op sociaal gebied. Voor jou is het moeilijk om te leren hoe je leert en hoe je met anderen praat en overlegt. Ook samenwerken en reflecteren (reageren) is lastig voor jou. Met een lwoo-indicatie krijg jij persoonlijke hulp. Misschien heb je meer structuur en begeleiding nodig of is een kleinere groep de oplossing. We doen altijd eerst een onderzoek zodat we weten wat je mogelijkheden zijn en wat bij jou past.

Mindsettraining
Vind je het moeilijk om een plek te vinden binnen een groep of binnen de klas? Of ervaar je spanning en stress tijdens het maken van contact met anderen, het presenteren en het maken van een toets? Dan kun je een mindsettraining doen. Deze training is voor leerlingen van klas 1 en 2.

Als je elke dag last hebt van spanning wordt het extra lastig om een taak of opdracht te doen. De angst die je dan voelt heeft een negatieve invloed op je prestaties. Een mindsettraining kan je helpen om met meer vertrouwen met deze situaties om te gaan.

Tijdens de training ervaar je wat de invloed van je manier van denken is op je eigen gedrag en wat je doet. Vanuit een positieve, creatieve en speelse aanpak oefen je tijdens de lessen actief om anders om te gaan met de vaardigheden die je lastig vindt. Ook krijg je inzicht in hoe jij denkt en doet. De training stuurt op groei. Leren vanuit ervaringen en voortbouwen op successen. Een voorwaarde om training goed te kunnen doen, is een veilige omgeving op school, maar ook thuis.

Training examenvrees
Ga je examen doen en vind je dat spannend? Om het minder eng te maken, kun je een speciale training volgen.

havo.jpg

Schoolmaatschappelijk werker
Heb je problemen die niet direct met het leren te maken hebben? Dan kun je hierover praten met de schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker komt regelmatig op school.

Zorg en Advies Team (ZAT)
Heb je problemen waarbij meer organisaties betrokken zijn, dan krijg je te maken met het Zorg en Advies Team (ZAT). Het ZAT maakt je sterker zodat jij weer lekkerder in je vel zit en het ook op school weer beter gaat. Het team bestaat uit teamleiders, de jeugdarts, de orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar, de zorgregisseur van de gemeente en de coördinator interne begeleiding.

Het supportteam
Heb je in de klas problemen met je gedrag tegenover je klasgenoten en docenten en zijn die met de mentor niet op te lossen? Dan kan het team interne begeleiding adviseren dat je ondersteuning vanuit het supportteam nodig hebt. Dit team voert coachingsgesprekken met jou en geeft adviezen aan jouw docenten hoe ze jou het beste kunnen begeleiden.
Wanneer het nodig is kunnen ze samen met jou een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opstellen. Dit is een plan waarin staat wat jij nodig hebt om zo goed mogelijk te presteren. Je kunt ook een training doen die je helpt na te denken voor je iets doet.

Trainingen omgaan met verdriet
Als je uit een gebroken gezin komt kun je daar veel verdriet van hebben. Dat kan zo erg zijn dat je een training nodig hebt om te leren hoe je met dit verdriet om kunt gaan. Voor als je een ouder verliest is er de training ‘Rouw op je dak’. Zijn je ouders gescheiden dan kun je de training ‘Ik hoor bij allebei’ doen.

Contact

Telefoonnummer
(088) 850 74 30
E-mailadres
zwartsluis@agnietencollege.nl

Adres
Agnieten College
Rondweg 2
8064 PA Zwartsluis