Landstede Groep

Lestijden en vakanties

Bij ons op school heb je vaste lestijden en elke les duurt 45 minuten. In de onderbouw heb je geen tussenuren. Natuurlijk heb je ook vakantie en vaste vrije dagen.

Lestijden
1e lesuur: 08.30 – 09.15 uur
2e lesuur: 09.15 – 10.00 uur
3e lesuur: 10.00 – 10.45 uur

pauze: 10.45 – 11.05 uur

4e lesuur: 11.05 – 11.50 uur
5e lesuur: 11.50 – 12.35 uur
6e lesuur: 12.35 – 13.20 uur

Pauze: 13.20 – 13.45 uur

7e lesuur: 13.45 – 14.30 uur
8e lesuur: 14.30 – 15.15 uur
9e lesuur: 15.15 – 16.00 uur

Lesuitval en tussenuren
Als een les een keer niet kan doorgaan, proberen we het rooster zo aan te passen dat jij er nauwelijks last van hebt. Tussenuren komen in alle eerste en tweede klassen en de derde klassen van havo en vwo niet voor.

Vakanties en vrije dagen

  • Zomervakantie: 24 juli 2023 t/m 1 september 2023
  • Herfstvakantie: 23 oktober 2023 t/m 27 oktober 2023
  • Kerstvakantie: 22 december 2023 t/m 5 januari 2024
  • Voorjaarsvakantie: 19 februari 2024 t/m 23 februari 2024
  • Goede Vrijdag: 29 maart 2024
  • Tweede Paasdag: 1 april 2024
  • Meivakantie: 29 april 2024 t/m 8 mei 2024
  • Hemelvaartsdag + extra vrije dag: 9 en 10 mei 2024
  • Tweede Pinksterdag: 20 mei 2024
  • Zomervakantie: 22 juli 2024 t/m 30 augustus 2024

Agnieten College Zwartsluis 135 (Kopie).jpg

Contact

Telefoonnummer
(088) 850 74 30
E-mailadres
zwartsluis@agnietencollege.nl

Adres
Agnieten College
Rondweg 2
8064 PA Zwartsluis