Landstede Groep

Lestijden en vakanties

Bij ons op school heb je vaste lestijden en elke les duurt 45 minuten. In de onderbouw heb je geen tussenuren. Natuurlijk heb je ook vakantie en vaste vrije dagen.

Lestijden
1e lesuur: 08.30 – 09.15 uur
2e lesuur: 09.15 – 10.00 uur
3e lesuur: 10.00 – 10.45 uur

pauze: 10.45 – 11.05 uur

4e lesuur: 11.05 – 11.50 uur
5e lesuur: 11.50 – 12.35 uur
6e lesuur: 12.35 – 13.20 uur

Pauze: 13.20 – 13.45 uur

7e lesuur: 13.45 – 14.30 uur
8e lesuur: 14.30 – 15.15 uur
9e lesuur: 15.15 – 16.00 uur

Lesuitval en tussenuren
Als een les een keer niet kan doorgaan, proberen we het rooster zo aan te passen dat jij er nauwelijks last van hebt. Tussenuren komen in alle eerste en tweede klassen en de derde klassen van havo en vwo niet voor.

Vakanties en vrije dagen

  • Zomervakantie: 18 juli 2022 t/m 26 augustus 2022
  • Herfstvakantie: 17 oktober 2022 t/m 21 oktober 2022
  • Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
  • Voorjaarsvakantie: 27 februari 2023 t/m 3 maart 2023
  • Goede Vrijdag: 7 april 2023
  • Tweede Paasdag: 10 april 2023
  • Meivakantie: 24 april 2023 t/m 5 mei 2023
  • Hemelvaartsdag + extra vrije dag: 18 en 19 mei 2023
  • Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023
  • Zomervakantie: 24 juli 2023 t/m 1 september 2023

Agnieten College Zwartsluis 135 (Kopie).jpg

Contact

Telefoonnummer
(088) 850 74 30
E-mailadres
zwartsluis@agnietencollege.nl

Adres
Agnieten College
Rondweg 2
8064 PA Zwartsluis