Landstede Groep

Lestijden en vakanties

Bij ons op school heb je vaste lestijden en elke les duurt 45 minuten. In de onderbouw heb je geen tussenuren. Natuurlijk heb je ook vakantie en vaste vrije dagen.

Lestijden
1e lesuur: 08.30 – 09.15 uur
2e lesuur: 09.15 – 10.00 uur
3e lesuur: 10.00 – 10.45 uur

pauze: 10.45 – 11.05 uur

4e lesuur: 11.05 – 11.50 uur
5e lesuur: 11.50 – 12.35 uur
6e lesuur: 12.35 – 13.20 uur

Pauze: 13.20 – 13.45 uur

7e lesuur: 13.45 – 14.30 uur
8e lesuur: 14.30 – 15.15 uur
9e lesuur: 15.15 – 16.00 uur

Lesuitval en tussenuren
Als een les een keer niet kan doorgaan, proberen we het rooster zo aan te passen dat jij er nauwelijks last van hebt. Tussenuren komen in alle eerste en tweede klassen en de derde klassen van havo en vwo niet voor.

Vakanties en vrije dagen

  • Zomervakantie: 12 juli 2021 t/m 20 augustus 2021
  • Herfstvakantie: 18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021
  • Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
  • Voorjaarsvakantie: 21 februari 2022 t/m 25 februari 2022
  • Goede Vrijdag: 15 april 2022
  • Tweede Paasdag: 18 april 2022
  • Meivakantie: 25 april 2022 t/m 6 mei 2022
  • Hemelvaartsdag: 26 mei 2022
  • Tweede Pinksterdag: 6 juni 2022
  • Zomervakantie: 18 juli 2022 t/m 26 augustus 2022

Agnieten College Zwartsluis 135 (Kopie).jpg

Contact

Telefoonnummer
(088) 850 74 30
E-mailadres
zwartsluis@agnietencollege.nl

Adres
Agnieten College
Rondweg 2
8064 PA Zwartsluis