Landstede Groep

Sociaal Veiligheidsbeleid

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt.

Sociale veiligheid op school is een belangrijke voorwaarde voor een goed leer- en werkklimaat en krijgt vorm in het dagelijks handelen en denken van iedereen in de school. In dit sociale veiligheids- beleid staat vermeld hoe wij dit op school organiseren. Welke maatregelen er getroffen worden wanneer de sociale veiligheid van leerlingen wordt aangetast.

Contact

Heb je vragen? Stel ze gerust!

Ons telefoonnummer: (088) 850 74 30
Ons e-mailadres: zwartsluis@agnietencollege.nl

Ons adres:
Agnieten College
Rondweg 2
8064 PA Zwartsluis