Landstede Groep

BEGELEIDING

Passend onderwijs

Heb je extra hulp nodig, dan zorgen wij waar mogelijk voor een passende onderwijsplek. Daarbij letten we op jouw behoeften en dat wat je ouder(s)/verzorger(s) graag willen. Samen kijken we welke mogelijkheden er zijn om jou op maat, passend onderwijs te geven.

Passend onderwijs is onderwijs dat bij je past, onderwijs dat uitgaat van talenten. We kijken niet naar wat je niet kunt, maar naar wat jij nodig hebt om je op school goed te ontwikkelen. Om jou de zorg te kunnen bieden die aansluit bij wat je nodig hebt, werken de scholen in de regio met elkaar samen. Kijk hier voor meer informatie over dit samenwerkingsverband.

Krijg je passend onderwijs, maar heb je toch nog extra hulp nodig? Samen met je ouder(s)/verzorger(s) stellen we dan een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. In het OPP staat de onderbouwing van de plaatsingskeuze, de zaken die je helpen en tegenhouden bij het leren en de te verwachten uitstroommogelijkheid. Het OPP is het uitgangspunt voor het onderwijs dat je krijgt. Regelmatig evalueren we het OPP met jou en je ouder(s)/verzorger(s) en stellen het zonodig bij.

GRENZEN AAN PASSEND ONDERWIJS
Mocht het ook met het OPP niet lukken om je bij ons of een van de andere scholen in de omgeving een passende aanpak te bieden, dan is er DOC.

Passend onderwijs bieden lukt ook niet wanneer je niet in een groep kunt werken of extreem gedrag vertoont. Met extreem gedrag bedoelen we gedrag waarbij je een gevaar bent voor andere leerlingen of gedrag waardoor lesgeven lastig wordt. Volg je bij ons onderwijs, dan moet er uitzicht zijn op het krijgen van een diploma.

Heb je een lichamelijke beperking, dan moet je onderwijsbehoefte passen binnen de mogelijkheden en aanpassingen van de school. De school kan geen medische handelingen uitvoeren.

Word je naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) verwezen, dan vraagt de directie van die school bij het samenwerkingsverband van scholen een toelaatbaarheidsverklaring aan. Het samenwerkingsverband beslist of je wordt toegelaten tot het vso.

AANMELDEN
Heb je extra hulp nodig? Je ouders(s)/verzorger(s) moeten je dan minimaal 10 weken voordat het schooljaar begint bij ons aanmelden via het schriftelijk aanmeldingsformulier. Binnen 6 weken (bij uitzondering binnen 10 weken) laten we weten of wij (of een andere school) de passende onderwijsplek hebben.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) 2023/2024
In dit schoolondersteuningsprofiel staan de mogelijkheden, grenzen en ambities als het gaat om het bieden van Passend Onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften beschreven.

MEER WETEN?
Wil je meer weten over hoe we je kunnen helpen? Bel dan 088-850 74 30 of mail met een van onze intern begeleiders: mw. N. Hospers-Dost (BL/KL), mw. N. Nikrou (GL/TL/havo/vwo).

AANMELDEN

Wil je aankomend schooljaar naar het Agnieten College Zwartsluis?

VRAGEN?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Wat leuk dat je contact met ons wilt opnemen! Via de knoppen hieronder kun je ons bellen of mailen, maar je kunt ook via het contactformulier je vragen of opmerkingen kwijt.